NOWE UMOWY!!!!!
W związku ze zmiana oraz aktualizacją postanowień Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo...
UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
          Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. 1996 Nr 132,...
AKTUALNOŚCI
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI
TELEFON ALARMOWY
CZY WIESZ, ŻE...

Zapraszamy do zapoznania się z oceną jakości wody wodociągowej przeznaczonej do spożycia dla gminy Suszec w 2014 roku, wydaną przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach. Cały tekst przeczytasz tutaj: OCENA JAKOŚCI WODY

PGK Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 kontakt@pgksuszec.pl www.pgksuszec.pl tel. (032) 212 42 14 projekt: ©prochońart 2009