NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Nowe taryfy za wodę i ścieki obowiązujące od 1 maja 2017r do 30 kwietnia 2018r.
NOWE UMOWY!!!!!
W związku ze zmiana oraz aktualizacją postanowień Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo...
UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
          Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. 1996 Nr 132,...
AKTUALNOŚCI
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI
zagubiono telefon komórkowy
PGK Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 kontakt@pgksuszec.pl www.pgksuszec.pl tel. (032) 212 42 14 projekt: ©prochońart 2009