WAŻNE !
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SPRZĘTU !
NOWE UMOWY!!!!!
W związku ze zmiana oraz aktualizacją postanowień Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo...
UMOWA NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
          Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( Dz. U. 1996 Nr 132,...
AKTUALNOŚCI
POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI
UWAGA ! W WIGILIĘ I SYLWESTRA PSZOK NIECZYNNY ! 03.12.2016-DZIEŃ ROBOCZY PGK W ZAMIAN ZA 23.12.2016
PGK Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 2 kontakt@pgksuszec.pl www.pgksuszec.pl tel. (032) 212 42 14 projekt: ©prochońart 2009